Toda la información sobre la organización y realización de la Feria del Libro en Nuestra Lengua Materna en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna en Xoxocotla, Morelos.

miércoles, 11 de noviembre de 2015

Kosamalotlahtol, Arcoiris de la palabra, Volumen II

Tlatempoualistli
Martin tlajtlamaketl

Uajkaya istoya se tlakalt martin itokayaya, tlauel kiileuiyaya tlajtlamas, nochipa youiyaya atenoj kiuikayaya itlamij iuan iayaj kampa kitemayaya michimej tlen kinminayaya uan ika nopa mopanoltiyaya.

Se tonali yajki atenoj kiuikayaya itlamij, kemaj kalakito atitlaj kipantik se chompleta tetsalaj istoya, kimakauilik itlamij, sentlapik panoto, pampa nopa michin kimonextilik tlen ininana tlen nochi michimej, kiijlia apixketl.

Apixketl kiijtok "na miyak nokoneuaj nimitsmakayaya uan ika yanopa ximopanolti ika mosiua, na nimitstilanki nikan atsintla pampa nijneki xikinita kej nokoneuaj tikinkokojtok uan namaj nineki xikinpajti", tlakatl kinankilik;¿kenkatsa nikin pajtis axnimati?, apixketlkiijtok "nimitspankixtis ne atlatenoj, xijtemoti ikuitl amistli, iuan ika yanopa xikajalos", kemaj mochikajkej nopa michimej, apixketl kiijtok "namaj uelis tiyas mochan uan tinechualikas tlen achtoya tipantis ipan moojui", tlakatl nejnenki nochi ojtli uan axtle kipantik, kemaj achka ichante kinamikito iokichpil, kemaj asito ichante pajki isiua pampa asitoya iueue.Nopa tlakatl pejki moyolkuesoua, isiua kiijliiki, ¿kenke axtineki titlakuas?
Tlakatl kinankilik "axnimayana".

Kemaj tlayouilik ixtakatsi kikamauik isiua, kitlatempouilik tlen kipantik uan kiijtok kenkatsa kiinaki nopa apixketl, Martin kiijlik isiua "mostla kualkantsi niuikas tookchpil, nikauati atenoj", ni tlakatl nojkia kipixtoya se siuapil, ni siuapiltsin kinkajki intatauaj kemaj ixtakakatsi moixtakamouiyayaj, ixtakatsi kiixitik ipilikni, kitlatempouilik tlen kikajki, ixtakatsi pejki tiski, kitlatempouilik tlen kikajki, ixtakatsi pejki tiski, kitlaxkalchiuilik tlen kikajki, ixtakatsi pejki tiski, kitlaxkalchiuilik uan kitemitik iateko. Yajauantij kipixtoya se pilchichi tlen nochipan iuan nemiyaya nopa okichpil.
Nopa intata tlen konemej kiijtoki, "nikilpis ne pilchichi ipan noxojpil, pampa nechixitis uan axuelis cholos ne okichpil".
Kemaj tlaneski kitemoto iokichpil san kemaj mocholojtijtok, pampa nopa siuapil kichichi.Nopa tlakatl uan isiua mokamauijkej ken katsa kichiuasej, kitlajtlanijkej insiuapil kani yajki ipilikni, siuapil kiijtok "na axnimati na nimaj nikochki".
Teipaj ni tlakatl tlen itokaj Martin iuan isiua kiijtojkej, "tijuikasej se totolin tijmajkauasej atitlaj", kemaj asito ne ateno kimajkajkej ni totolin, apixketl amo kinejki kiselis totolin pampa ya kinekiyaya okichpil.Teipaj ni tlakatl axkema yajki ateno.
Okichpil iuan ichichi panotiyajkej ipan se kuatitlamitl, kemaj kikajki mouilanaj takuanimej, motlastiliyayaj nakatl tlen masatl, uajkinoj ni tekuanimej kiitatej ni okichpil uan kitlanejki makiajachiui ininakaj, ni okichpil tlajtlanik ¿katli nakatl inkinekij?
Tekuanimej kiijtojkej: "tojuantij yinekij imets", axkanelimej kiijtokej "tojuantij tijnekij itsonteko pampa nopaya timochantisej", tel nopa kuajtli kiijtok "na nineki inayo", kemaj tlankej tlakuaj kiijtojkej, "namaj tiixuitokej timitstlaskamatilaj, namaj nojkia timitspaleuisej".

Tekuanimej kiijtojkej "tojuantij timitsmamakasej chikome to ijuiyo, tlaj nopeka akajya mitstemajmatis san techtsajisili, tojuantij timitsmanauisej", axkanelimej nojkia kiijtokei "tojuantij timitsmakasej chikome toikxi, tlaj nopeka tikinpantis kuatemouijkej san techtsajtsili uan ta tipanos intsalaj uan axmitsmijtisej". Teipa nopa kuajtli kiijtok:"nanojkia nimitspaleuis, kemaj tinekis tipanos se ueyatl san xinechtsajtsili uan uelis tipatlanis".
Okichpil kiselik chikome tlapaleuilistli uan kikonanki iojui, uajka nejnenki uan atlanki, nejnenki achiyok uan kipantik se ueyi axoxouili, kinejki kitemitis iatekoj, kiatsompouiltik iatekoj, pejki amomoloka, kemaj kiitak ualkisako apixketl uan kiuikak atsintla.
Apixketl kiijtok "namaj kena nimitskuas", okichpil kinankilik "axkenkatsa, san nijneki xinechpankixti kentsi, manikita toteko, ipan momako nimoketsas", uajkino apixketl kineltokak, okichpil kiijtoj "xinechtlejkolti aikana nikita toteko, achiyok xinechpankixti". Kemaj kipankixtik anempa uajkino kitsajtsilik kuajtli, nopa okichpil patlanki uajkapaj. Teipa nopa apixketl kitsompechiyaya iekauil. Ni okichpil mochololtik, sampa pejki nejnemi ipan oijui, teipa asito ipan se ueyi altepetl, kampa onkayaya se ueyi majmajtli, kampa asito kiitak se amatlajkuiloli ikaltenkuatipaj, tlen se kali tlen se ueyi tlanauatiketl, tlen kipixtoya se yeyektsi ichpokatsin.
 Nopaamatlajkuiloli kiijtoyaya "techkuas se patlankoatl" yeka mokuesoyaya nopa tlanauatijketl, teipan kin sentilik miak kuatemouianij pampa makimiktikaj nopa patlankoatl, axuelijki kimijtia, san pejki kinkua tlen kinekiyayaj kimijtisej.
Uajkino kiijtok nopa tlanauatijketl, "aki kimijtis nopa patlankoatl, anki kimanauis noichpoka yanopa nijmajtilis uan nijchiuas se ueyi iluitl, uan anki kimijtis nopa patlankoatl manechualikili se achi itlakayo".

Ne patlankoatl kipixtoya ichan ipan se ueyi tlakoyoktli ipan se ueyi tepexitl, uan kemaj asiyaya tlajkotona kipankixtiyaya itsontekoj.
Okichpil uan ichichi mokuepkij kuajtli,pejkij patlanij uan kiyaualoyayaj achka patlankoatl.Ni patlankoatl kipixtoya chikome itsontekoj, ni okichpil tlen mochijki kuajtli kiyejyekok ikauitsontli, kitsonilik se iixtoyotl, uan ni kaujtli axkitlauelkajki, kitsakanilik nochi iixtiyotl, kimiktik, uajkino nopa kuajtli mokuepki okichpil, uan nopa chichi kikixtilik chikome inenepil uan kipijki ika se pestetl uan pejkij iojui.
Kemaj kimatkej kimijtikeya nopa patlankoatl, se kuatemouiani kikixtilito chikome itsonteko uan kiuikilik iixpa tlen tlanauatjketl, uan ijkino nopa tlanauatiketl tlasentilik pampa kinamijtis ika aki kimanauik iichpokaj.
Uajkino asito nopa okichpil uan ichichi, ne pilchichi pejki moechkauiya kampa yatoya nopa ichpokatsin, pejki kiijnekui, uajkino kualanke nopa tlanauatijketl, tlanauatik makimijtikaj nopa pichichi; okichpil moechkauik uan kinijlik ¿kenke inkimijtise nopilchichi tlaj axtle kichijtok?.
Tlanauatijkrtl kiijtok "nanij majtilis nochpokaj ni tlakatl pampa ya kimiktik patlankoatl", okichpil kiijtok "ma nechnextilikaj tlajnelia ya kimiktik", uajkino iixpa kinextilijkej chikome itsontekoj tlen patlankoatl.
Okichpil kiijtok, "na iuan nochichi timijtijkej nopa patlankoatl, nikan nijualika chikome inenepil, anki kiualikatok itsonteko, san mitskajkayaua.
Tlanauatijketl kualanke tlanauatik makimiktikaj anki kikajkayajki, uan iichpokaj kimajtilik anki nelia kimiktik uan ika yanopa mosiuajtik okichpil, onkak se ueti pakilistli uan se ueyi iluitl.

 Tlatempojki se maseualtsin, itoka José Nicolás Hernandez
 Hernandez, tlen chinanko Soledad chinankotlatilanketl,
 Tlachichilco ne Veracruz

Narracion
Martin pescador

Hace mucho tiempo vivia un hombre Martin se llamaba; le gutaba mucho pescar, siempre iba al rio, llevaba su chuzo y su ayate donde echaba  los pescados que atrapaba y con eso se mantenia.
Un dia fue al rio llevaba su chuzo, cuando se metio al agua encontro una mojarra que estaba debajo de una piedra, le avento su chuzo solo paso por encima, no le hizo nada, porque ese pez demostro lo que la madre de todos los peces le habia enseñado, le llama la sirena.
La sirena dijo:"yo te daba muchos de mis hijos para que con eso te mantuvieras con tu esposa, yo te jale aqui debajo del agua porque quiero que veas como a mis hijos has lastimado y ahora quiero que los cures".
El hombre le contesto ¿Como voy a curarlos yo no se?, la sirena le dijo "te sacare a orilla del rio ,ve y busca excremento delperro de agua, y con eso los untas", cuando sanaron los peces, la sirena dijo " ahora podras ir a tu casa y me traes lo primero que encuentres en el camino", el hombre anduvo todo el camino y nada encontro, cuando ya cerca de su casa salio a encontrarlo su hijo; cuando llego asu casa se puso feliz su esposa porque habia regresado su marido. Ese hombre empezo a estar triste, su esposa le dijo ¿por que no quieres comer?. El hombre contesto "porque no tengo hambre".
Cuando cayo la noche a escondudas hablo con su esposa, le conto lo que le habia pasado y dijo como le habia cobrado la sirena. Martin le dijo a su esposa "mañana tempranito llevare a nuestro hijo, lo dejare en el rio". Este hombre tambien tenia una niña. Esta niñita escucho cuando sus padres hablaban a escondidas, y a escondidas desperto a su hermanito, y le conto lo que habia escuchado, a escondidas empezo a moler, le hizo tortillas y le lleno un guaje de agua.

Ellos tenian un perrito que siempre acompañaba al niño. El papa de los noños dijo;"amarrare ese perrito en mi dedo, para que me despierte y no pueda escapar ese niño"
Cuando amanecio fue a buscar al niño que ya tenia rato que habia escapado, por que la niña desato al perrito. El hombre y su mujer platicaron de como le harian, le preguntaron a su hija que donde habia ido su hermanito, ella contesto "yo no se yo luego me dormi"
Despues este hombre que se llama Martin y su mujer dijeron "llevaremos un guajolote y lo aventaremos al rio", cuando llegaron al rio aventaron al guajolote, la sirena no recibio al guajolote porque queria al niño. Despues el hombre jamas regreso al rio.
El niño y su perro pasaron por el monte cuando escucharon que se revolcaban unos animales, se peleaban por la carne de un venado, entonces vieron al niño y le pidieron que repartiera la carne, el niño pregunto ¿Que parte quieren?.
Los animales dijeron "nosotros queremos su pierna", las hormigas dijeron "nosotros queremos su cabeza para nuestra casa", y el aguila dijo "yo quiero su carne". Cuando terminaron de comer dijeron "ahora que ya estamos llenos te agradecemos y ahora te vamos a ayudar".
Los animales dijeron "nosotros te daremos siete de nuestros pelos, si por algun lado alguien te asusta solo llamanos y nosotros te defenderemos", las hormigas tambien dijeron "nosotros te daremos siete de nuestros pies, para que si por alla encuentras a los leñadores, solo llamanos y pasaras debajo de ellos y no te mataran". Despues el aguila dijo "yo tambien te voy a ayudar, cuando quieras pasar un rio solo me gritas y podras volar".
El niño recibio cinco ayudas y siguio su camino, camino mucho y se le acabo el agua, cuando de repente salio la sirena y se lo llevo a debajo del agua.

La sirena dijo "ahora si te voy a comer" el niño contesto "esta bien solo quiero que me saques un poquito, quiero ver a mi Dios, en tu mano me voy a parar". La sirena le creyo, el niño dijo "subeme todavia no veo a mi Dios, sacame otro poquito". Cuando lo saco del agua, entonces le grito al aguila, ese niño pudo volar. Despues la sirena solo aplastaba su sombra. Este niño se escapo, y ote vez empezo a caminar siguio su camino, despues llego a una gran ciudad, donde habia miedo, donde llego vio un recado en el patio, de una casa de una autoridad, que tenia una bonita muchacha.
Este recado decia "nos comera una vivora voladora", por eso estaba triste ese hombre que era autoridad, despues reunio muchos leñadores para que mataran a la vivora voladora, no pudieron matarla, solo empezo a devorar a quienes querian matarla.
Entonces dijo esa autoridad "quien mate esa vivora voladora,quien defienda a mi hija yo le hare saber y hare una gran fiesta, quien mat esa vivora que ma traiga un pedazo de su carne".
Esa vivora voladora tenia su casa en una cueva grande en una gran montaña, cuando llegaba el medio dia sacaba su cabeza.
El niño y el perro se convirtieron en aguila, empezaron a volar  y a dar vueltas alrededor de la vivora voladora. Esta vivora voladora tenia siete cabezas, ese niño que se convirtio en aguilay le pego con un palo, con una lanza, le pego en todos los ojos, lo mato, entonces el aguila se volvio niño, y el perro le quito siete lenguas y los tapo con un trapo y empezo su camino.
Cuando supieron que mataron a la vivora voladora, un leñador le quito sus siete cabezas y lo llevo frente a la autoridad, entonces la autoridad reunio a la gente para casar a su hija con quien la defendio.

Entonces llego el nino y su perro, el perro empezo a acercarse donde estaba sentada la muchacha, empezo a olerla, entonces se enojo la autoridad, ordeno que mataran al perro, el niño se acerco y dijo "porque quieren matar a mi perro si no ha hecho nada?". La autoridad dijo "yo les presentare, que este hombre es el que mato a la vivora voladora", el niño dijo "que me enseñe si de verdad el lo mato", entonces frente a el le enseñaron las siete cabezas de la vivora voladora.
El niño dijo "mi perro y yo matamos a esa vivora voladora, aqui traigo nsus siete lenguas, quien ha traido su cabeza solo te miente.
La autoridad se enojo, ordeno que mataran a quien le dijo mentiras, y caso su hija con quien de verdad lo mato, hubo una gran felicidad y una gran fiesta.

 Contó este cuento un señor, Don José Nicolás Hernandez
 Hernandez, de la comunidad de la Soledad, Municipio de
  Tlachichilco, del estado de Veracruz

   Autor: Genaro Hernandez Sanchez
    Lugar de Origen: San Luis Potosí
   Publicado el 2015 en la  6ta Feria del Libro en Nuestra                            Lengua Materna en el Cetro de Xoxocotla, Morelos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario